Search
Thursday 25 April 2019
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Memilih Guru Agama Tak Boleh Sembarangan

Potret Guru Ideal Bismillah.. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada hamba-hambanya, shalawat serta salam...